Acte necesare :

-Cerere înscriere Bacalaureat 2020

-C.I. în original + copie

-Certificat naștere în original + copie

-Certificat căsătorie în original + copie

-2 poze 3/4

ATENȚIE!!

Prima etapă obligatorie este absolvirea liceului și confirmarea din partea profesorilor /dirigintelui că situația școlară a fost încheiată.

Apoi toți candidații, atât cei care au terminat liceul acum, cât și cei din seriile anterioare trebuie să completeze Cererea de înscriere la Bacalaureat 2020 , conform Calendarului examenului de bacalaureat național – 2020. Atenție, toți candidații completează partea I.

Candidaţii care solicită recunoaşterea/echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori sau sesiunile anterioare completează atât partea I cât şi partea a II-a din Cererea de înscriere la Bacalaureat 2020 .

Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C completează Cererea de înscriere, precum și o Cerere de recunoaștere și echivalare.

Toate documentele de înscriere de mai sus pot fi transmise și depuse prin mijloace electronice după ce au fost completate și semnate , în perioada 3 -10 iunie 2020 , conform Ordinului nr. 4307 din 21 mai 2020 , la adresa de email liceul_primascool@yahoo.com .  Ele pot fi depuse și fizic la secretariatele unităților de învățământ-centre de examen, dar pot fi transmise și prin poștă ( documentele trebuie să ajungă la secretariat cel târziu pe data de 10 iunie 2020).

După depunerea lor electronică sau prin poștă, verificați dacă au ajuns la unitatea de învățământ .