Persoanele interesate vor prezenta, la sediul din Buzău, str. Plevnei, nr. 2 A, un dosar care va conține:

– diploma/foaie matricola (în copie si original) prin care viitorul elev face dovada înscrierii în clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a;

– Buletin sau Carte de Identitate (copie+original);

– Certificat de naștere (copie+original);

– Certificat de căsătorie (copie+original, pentru doamne);

– Adeverință medicală (de la medicul de familie);

– Contract tip (se va completa la sediul scolii);

– Taxa de înscriere este de 50 lei.

În clasa a IX-a, zi, se pot înscrie persoane care au împlinit 17 ani pana la 10.09.2018.

Persoanele care au vârsta peste 17 ani se pot înscrie in clasa a IX-a, frecvență redusă.

În clasa a XI-a, frecventa redusa, se pot înscrie persoane care nu sunt cuprinse în nici o forma de școlarizare, absolvenți ai clasei a X-a sau școala profesionala / an de completare cu examen susținut de certificare a competentelor profesionale.