. Condiţii de plată a taxei de şcolarizare

Pentru anul școlar 2020-2021 , taxa de studiu este de 1500 lei/an pentru învățământ FR . Taxa de studiu se poate modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, în concordanţă cu modificările esenţiale legate de creşterea salariilor, a cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a unităţii şcolare

 Taxa  se achită în următoarele modalităţi:

  • rata 1 – până la 15.10.2020;
  • rata 2 – până la 15.02.2021;
  • integral –1.500 lei – până la 15.10 a anului şcolar curent. Elevii care achită taxa de școlarizare integral, până la data de 15.10 a anului şcolar curent nu vor suporta eventualele majorări ale taxei..

În eventualitatea retragerii de la Liceul Prima School Buzău, elevului (ei) nu i se restituie suma achitată.

La înscriere, fiecare elev va plăti o taxă de înscriere de 50 lei. Taxa de școlarizare se poate plăti și în contul RO63BTRLRONCRT0449513401 (RON), deschis la Banca Transilvania, sucursala Buzău, cu menționarea numelui, prenumelui și TAXA DE ȘCOLARIZARE POSTLICEALĂ