În anul școlar 2021-2022 , pentru elevii înscriși în învățământul liceal cu frecvență redusă , orele de curs se vor organiza în două perioade , pentru fiecare semestru școlar , în conformitate cu calendarul aprobat de Consiliul de administrație :

Semestrul I

perioada I : 01.X.2021 – 21.XI.2021

perioada II : 20-23.XII.2021

Semestrul II

perioada I : 11.02.2022 – 03.04.2022

perioada II : 22 – 28.05.2022

În condițiile pandemiei SARS-COV-2 , Consiliul de Administrație a aprobat organizarea orelor de consiliere și evaluare în sistem online , folosind platforma școlii .

Pentru informații suplimentare , vă rugăm să ne contactați telefonic (0238721779) , via email (liceul_primascool@yahoo.com).