Pentru anul școlar 2017-2018 , oferta de școlarizare cuprinde :

Profil :Uman ;

Filiera : Teoretică ;

Specializarea : Filologie ;

Forma de învățământ : zi : IX

Forma de învățământ: frecvență redusă : IX ,X , XI , XII , XIII  ;

Taxa anuală de școlarizare : 1400 lei /an , care se pot achita în două rate .

Probe scrise la bacalaureat :

  • – a) Limba și literatura română .
  • –  c) Istorie .
  • – d) probă scrisă la alegere :  Geografie , Logică şi argumentare, Economie, Sociologie,Filosofie  ,Psihologie.